Kontakt

Wydział Podatków i Opłat

Tel.: 89 527-31-11, wew. 555

Fax: 89 522-69-98

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 4 (Parter)

E-mail: podatki@olsztyn.eu


Wydział Środowiska

Tel.: 89 527-50-82 lub 89 527-31-11, wew. 201, 551

Fax: 89 527-50-82

Budynek: ul. Wyzwolenia 30

Pokój: 107-108 (I piętro)

E-mail: ochronasrodowiska@olsztyn.eu


Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi: tel. 89 527-31-11, wew. 217, 218, 225, 513, 558
pokoje: 12, 13, 17 (parter)

Referat Korzystania ze Środowiska: tel. 89 527-31-11, wew. 202, 204, 205, 206, 207
pokoje: 103, 104, 106 (I piętro)