EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna

Na portalu EPO (Elektroniczne Płatności Olsztyna) możesz sprawdzić:

  • swoje zobowiązania finansowe względem urzędu
  • zobowiązania finansowe urzędu względem Ciebie
  • dane umów, w których jesteś drugim kontrahentem

Portal EPO umożliwia Ci również opłacenie online Twoich zobowiązań finansowych.